SilkesPMT

Aanmelden en werkwijze

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of het plannen van een kennismaking.

e. info@silkespraktijk.nl

t. 0639030884

Mijn nieuwe site komt binnenkort online!

Kwaliteiten die bij mij passen als persoon én als therapeut zijn:
enthousiast, betrouwbaar, empathisch, humor
en de ander in zijn/haar kracht zetten!

Kosten / vergoedingen

Wanneer je contact opneemt kunnen we een intake/kennismakingsgesprek inplannen, hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer er besloten wordt om te starten met de behandeling wordt er eenmalig €80 in rekening gebracht, dit is voor het aanmaken van een persoonlijk dossier en opstellen behandelovereenkomst.
De kosten per sessie bedragen €80,-. De duur van een sessie is 60 minuten. Voor het afzeggen van therapie binnen 24 uur of het niet verschijnen op een afspraak breng ik €30,- in rekening.

Je ontvangt een factuur, deze kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Binnen 14 werkdagen dient de factuur te zijn voldaan.
Er zijn verschillende ziektekostenverzekeraars die de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en het aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. U kunt tevens informatie vinden op de website www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Mocht u niet verzekerd zijn dient u de kosten zelf te betalen.

Informatie die van belang kan zijn voor uw zorgverzekeraar:

  • AGB-code Zorgverlener: 90049858
  • AGB-code praktijk: 7097899
  • Geregistreerd vaktherapeut bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) registratienummer 105919
  • Lid van Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB) lidnummer 105919

Reglement klachtencommissie Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Dit reglement omvat de uitwerking van het gestelde in art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van de FVB en voldoet aan de bepalingen van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector.

Verwijzers

Psychomotorische therapie valt onder de non-verbale vormen van therapie, ook wel vaktherapie genaamd. Als medisch specialist, huisarts, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, wijkcoach of studie/loopbaanbegeleider kan je verwijzen door te mailen naar info@silkespraktijk.nl of te bellen naar 0639030884

Heeft u vragen?